Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Toruniu
ul. Żelazna 7, 87-100 Toruń
tel: (056) 62-251-63
e-mail: torun3@komornik.pl

Właściwość terytorialna

Obszar działania Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Adama Olszewskiego:

Miasto Toruń
Gmina Toruń
Miasto i Gmina Chełmża
Gmina Lubicz
Gmina Łubianka
Gmina Łysomice
Gmina Wielka Nieszawka
Gmina Zławieś Wielka

2016. Komornik Adam Olszewski. Copyright Currenda.